Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Vũ Hội

Vũ Thư - Thái Bình